Aktuellt

Till oss är du alltid välkommen att höra av dig. Den första kontakten kostar ingenting. Du kan anlita oss för såväl juridisk konsultation som biträde vid tvister och avtalsförhandlingar. Därutöver kan vi hjälpa dig med upprättande av avtal och andra rättshandlingar.

De flesta hem- och företagsförsäkringar omfattar ett så kallat rättsskydd. Rättsskydd innebär att försäkringsbolaget betalar viss del av dina eller ditt företags rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Hur stor del som försäkringsbolaget ersätter framgår av försäkringsvillkoren.

För privatpersoner varierar rättsskyddsbeloppet normalt mellan 75-80 % av den s k rättshjälpstaxan. Rättshjälpstaxan är en taxa domstolsverket årligen fastställer. För 2019 uppgår rättshjälpstaxan till 1 380 kr per timme exklusive moms.

För företag varierar rättsskyddsbeloppet normalt mellan 75-80 % av ombudsarvodet exklusive moms. De flesta försäkringsbolag har en grundsjälvrisk som varierar mellan ca 7 000 kr och ett prisbasbelopp.